piątek, 24 maj 2019 11:09

Niebieskie źródła

Dnia 24 maja 2019r w ramach programu edukacji ekologicznej pn. „Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody - obserwuje, bada eksperymentuj”- realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku w grupie dzieci 4,5-letnich ( oddział III i IV) odbyła się wycieczka autokarowa do Nadpiliczańskiego Parku Krajobrazowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedszkolaki zwiedziły  Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła i wystawę o młynarstwie wodnym w dorzeczu rzeki Pilicy, skansen rzeki Pilicy.

Celem wycieczki był bezpośredni kontakt dzieci ze światem przyrody, poznawanie znaczenia przyrody w tym zasobów wodnych dla człowieka i istot żywych, poznawanie sposobów wykorzystania przez  człowieka zasobów przyrody w tym naturalnych zasobów wodnych, poznawanie różnorodności krajobrazowej i otoczenia rzeki Pilicy.

Wycieczka zrefundowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” na rok szkolny 2018/2019.