środa, 07 marzec 2018 23:27

Wycieczka do lasu

7 marca 2018r. dla dzieci 4-5 i 5-letnich (Oddział III i IV) zorganizowana została wycieczka do lasu.

Celem wycieczki była obserwacja i dokarmianie zwierząt leśnych przy paśnikach - zrozumienie przez dzieci potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania i pojenia zwierząt zimą ze względu na trudne warunki bytowania, szczególnie zwierząt żyjących na wolności, jak sarny, jelenie, dziki.

Przedszkolakom podczas wycieczki towarzyszyła Pani leśnik Monika Guz z Nadleśnictwa Radomsko.

Wszystkim Rodzicom za pomoc w przynoszeniu przez dzieci smakołyków dla zwierząt leśnych (warzyw, owoców, siana....) serdecznie dziękujemy.