czwartek, 25 maj 2017 15:43

Wycieczka do biblioteki - maj 2017

W dniu 25 maja 2017r. (czwartek) dla dzieci 4-5-letnich (Oddział III) zorganizowana została wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 przy ul. Batorego w Radomsku.

Celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem oglądały książki, poznały zasady korzystania z biblioteki, ze zgromadzonych tam książek, czasopism.

Pobyt w bibliotece dostarczył dzieciom dużo wrażeń.

Obserwując zachowanie dzieci, należy stwierdzić, że bibliotece przybędzie dużo nowych, młodych czytelników z Przedszkola nr 1.