wtorek, 23 maj 2017 15:14

Wycieczka do Rogowa

W ramach projektu realizowanego w naszym Przedszkolu p/h „Ekopodróże małe i duże - poznawanie bioróżnorodności ekosystemów woj. łódzkiego” w dniu 23 maja 2017r. dzieci 5-6 i 6-letnie uczestniczyły w całodziennej wycieczce do Rogowa.

Celem wycieczki było kształtowanie wśród przedszkolaków emocjonalnego związku z przyrodą oraz motywowanie do działań przyjaznych przyrodzie a także poszerzenie wiadomości dotyczących świata roślin i zwierząt leśnych.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjno - warsztatowych w Muzeum Lasu i Drewna oraz w zajęciach edukacyjnych w Arboretum, gdzie poznawały i dostrzegały walory estetyczne roślinności z różnych stron świata.