czwartek, 31 styczeń 2019 21:23

Szczegółowo o programie edukacji ekologicznej

Wartość ogólna zadania: 34 238,00 zł

Wkład własny Publicznego Przedszkola nr1 w Radomsku: 4 238.00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł

Termin realizacji Programu: 01.02.2019r. – 30.06.2019r.

Więcej w tej kategorii: Nowy program edukacji ekologicznej »