Pracownicy przedszkola

Ogółem w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 26 pracowników w tym 16 pracowników pedagogicznych oraz 4 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Ogółem w naszym przedszkolu zatrudnionych jest 26 pracowników w tym 16 pracowników pedagogicznych oraz 4 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe nieustannie zmierzając do podwyższania jakości pracy przedszkola (100% nauczycieli posiada ukończone studia podyplomowe oraz legitymuje się ukończonymi kilkoma formami doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe nieustannie zmierzając do podwyższania jakości pracy przedszkola (100% nauczycieli posiada ukończone studia podyplomowe oraz legitymuje się ukończonymi kilkoma formami doskonalenia zawodowego.
 Proces nauczania dziecka w wieku przedszkolnym nasi nauczyciele związali z zabawą. Tej formie pracy podporządkowali autorskie programy edukacyjne oraz szereg indywidualnych rozwiązań pedagogicznych. Podjęli różnorodne, ciekawe formy, metody i sposoby realizacji programu wychowawczego przedszkola „Czytamy dzieciom” oraz profilaktycznego wspierającego sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym.
Proces nauczania dziecka w wieku przedszkolnym nasi nauczyciele związali z zabawą. Tej formie pracy podporządkowali autorskie programy edukacyjne oraz szereg indywidualnych rozwiązań pedagogicznych. Podjęli różnorodne, ciekawe formy, metody i sposoby realizacji programu wychowawczego przedszkola „Czytamy dzieciom” oraz profilaktycznego wspierającego sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym.

Gdzie nas można znaleźć?